kategorije
Zdravlje iz prirode
linkovi
Korisni savjeti
┼áto napraviti u slu├Ęaju prometne nesre├Že
Kategorija: Automobili
Pregledano: 7397 puta
Nesre├Že teške ili lakše, stres su za nas i naše najbli┼że. Kako bismo što lakše podnijeli posljedice evo nekoliko pravila kojih se je s vremena na vrijeme dobro podsjetiti.

Uslijed teških prometnih nesre├Ža svi znamo da se odmah zove hitna pomo├Ž (94) ili policija (92), ili 112.

U slu├Ęaju lakših prometnih nesre├Ža podsjetimo se pravila kojih se trebamo pridr┼żavati kako bismo probleme proizašle iz nesre├Že riješili na najednostavniji na├Ęin, a sa što manjim posljedicama.Kod bla┼żih prometnih nesre├Ža, ukoliko se automobili mogu maknuti s prometnice, du┼żnost nam je upravo to i u├Ęiniti kako ne bismo blokirali promet i stvarali zastoje. Ukoliko to ne u├Ęinimo, policajac nas mo┼że kazniti kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Ozna├Ęavanje mjesta nesre├Že trokutom tako├░er je obaveza koju moramo što prije u├Ęiniti kako bismo upozorili ostale sudionike u prometu. Fotografijranje mjesta nesre├Že prije uklanjanja automobila s prometnice omogu├Žit ├Že dokaz stvarnog stanja na mjestu nesre├Že. Budu├Ži da sve više mobitela ima instalirane kamere, bar to ne├Že biti problem.

Osiguravaju├Ža društva su obvezna ugovaratelju osiguranja vozila izdati Europsko izvješ├Že o nezgodi, koje osiguranik najpametnije da dr┼żi u pretincu vozila. Prilikom prometne nesre├Že Europsko izvješ├Že o nezgodi moramo popuniti te razmijeniti podatke sa drugim sudionikom nesre├Že (naziv osiguravatelja, broj i valjanost police osiguranja.

Europsko se izvješ├Že o prometnoj nezgodi ispunjava ukoliko je nastala manja materijalna šteta. Ono slu┼żi za utvr├░ivanje okolnosti i ├Ęinjeni├Ęnog stanja prometne nezgode, a ne za utvr├░ivanje krivnje, niti se svojim potpisom na obrascu priznaje krivnja. Obrazac se mo┼że koristiti i ako u nezgodi nije sudjelovalo neko drugo vozilo, npr. kod kasko osiguranja u slu├Ęaju materijalne štete koju smo sami prouzro├Ęili, kra├░e, po┼żara i sl.

Kako nam Europsko izvješ├Že ne bi bilo nepoznanica i kako bismo bili sigurniji u takvim, neplaniranim i uvijek stresnim situacijama prilikom prometnih nesre├Ža, upoznajmo njegov sadr┼żaj:
 • datum i sat nezgode,
 • mjesto nezgode i precizna lokacija,
 • broj ozlije├░enih,
 • navesti svjedoke i njihove adrese - (├Ęesto vrlo korisno),
 • prepisati ime vlasnika vozila sa prometne dozvole ili police osiguranja,
 • prepisati potrebne podatke iz prometne dozvole,
 • prepisati potrebne podatke iz police,
 • prepisati svoje podatke iz voza├Ęke dozvole i pregledati podatke ostalih sudionika,
 • na crte┼żu zaokru┼żiti, zatamniti ili ozna├Ęiti dio vozila na kojem su nastala ošte├Ženja,
 • ispisati što je ošte├Ženo na našem vozilu,
 • okolnosti nezgode - kri┼żi├Žem ozna├Ęiti kvadrati├Že koji se odnose na naše vozilo te na kraju upisati zbroj upisanih odgovora,
 • prostor za skicu zahtjeva skicu raskri┼żja, ulice ili ceste, prometne trakove, prometne znakove, strelicama ozna├Ęiti smjer kretanja vozila, a pravokutnicima i slovima u njima simulirati sudar vozila i mjesta gdje su se vozila zaustavila,
 • osobne primjedbe, osje├Žaj krivnje,
 • popis šteta na stvarima upisati na pole├░ini izvješ├Ža ili na drugi papir i tra┼żiti ostale sudionike da potpišu.

Ispunjeni obrazac Europskog izvješ├Ža o nezgodi

Oba sudionika nesre├Že ispunjavaju jedan obrazac i potpisuju ga, pri ├Ęemu nije bitno tko ├Že ispuniti podatke za vozilo"A", a tko za vozilo "B". Jedan primjerak potpisanog izvješ├Ža uru├Ęite drugom voza├Ęu, sudioniku prometne nezgode, a drugi primjerak zadr┼żite za sebe.

Dokument je izdao Europski odbor za osiguranje, što ga ├Ęini pravovaljanim i upotrebljivim ├Ęak i prilikom sudara sa stranim dr┼żavljaninom. Tada obavezno napravimo kopiju njegove zelene karte. Ukoliko drugi sudionik prometne nezgode posjeduje isti obrazac koji je odobrio Comité Européen des Assurances ali na stranom jeziku, imajmo na umu da su obrasci identi├Ęni. Sadr┼żaj na tom obrascu mo├Ži ├Žemo razumjeti uspore├░uju├Ži tekst na našem obrascu. Stoga su pitanja ozna├Ęena rednim brojevima.

U slu├Ęaju da nam je od strane krivca ponu├░ena svota novca za popravak našeg vozila, bez prijave nesre├Že policiji, dobro razmislimo. Katkada to i nije loša ideja, obzirom na dugotrajnu proceduru rješavanja papirologije, no budimo oprezni. Trošak popravka naplatimo na licu mjesta, a ukoliko krivac ne raspola┼że koli├Ęinom novca potrebnom za popravak, odradimo posao kako treba - fotografirajmo ošte├Žene dijelove automobila, polo┼żaj automobila prije pomicanja, krivca, ispunimo Europsko izvješ├Že i tek onda pregovarajmo o isplati. Na ┼żalost nije rijedak slu├Ęaj da krivac za prometnu nesre├Žu ’zaboravi’ pojedinosti ili nas ├Ęak prijavi kao krivca prometne nesre├Že i pokuša se naplatiti za eventualne ozljede i štetu od naše osiguravaju├Že ku├Že.

Nadamo se da Vam nikada ne├Že pasti na pamet da pobjegnete s mjesta nesre├Že. Osim nemoralnog i neprihvatiljivog ├Ęina takav potez Vas mo┼że ’koštati’ razli├Ęitih zaslu┼żenih kazni - 1.000,00 kuna, tri mjeseca bez voza├Ęke dozvole i tri kaznena boda, a u slu├Ęaju te┼żih ozljeda neko vrijeme svoga ┼żivota provest ├Žete u zatvoru.

Budimo smireni, savjesni i oprezni, iako je to u stresnim situacijama prili├Ęno teško, no nadamo se da je ova ’priprema’ pridonijela da ├Žemo se sigurnije osje├Žati pri eventualnoj prometnoj nesre├Ži jer ├Žemo bar znati što nam je ├Ęiniti.

Sudionik u prometnoj nesre├Ži u kojoj je netko izgubio ┼żivot ili je ozlije├░en ili je nastala ve├Ža materijalna šteta, du┼żan je:
 • ostati na mjestu prometne nesre├Že, s tim što se mo┼że privremeno udaljiti samo radi pru┼żanja pomo├Ži osobama ozlije├░enim u prometnoj nesre├Ži ili ako mu je samome potrebna lije├Ęni├Ęka pomo├Ž, odnosno radi obavještavanja policije,
 • poduzeti sve što je u njegovoj mo├Ži da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesre├Že i da se omogu├Ži normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesre├Že i da se sa├Ęuvaju postoje├Ži tragovi, uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugro┼żava sigurnost prometa,
 • o prometnoj nesre├Ži obavijestiti najbli┼żu policijsku upravu ili policijsku postaju i vratiti se na mjesto prometne nesre├Že i pri├Ęekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja o├Ęevid.
 


<