kategorije
linkovi
Korisni savjeti
Rasvjetom pokaŇĺite karakter vaŇ°eg doma
Kategorija: Kuæa i vrt
Pregledano: 9297 puta
Vaš namještaj moŇĺe biti savršen, odabrane boje i dekor idealni, ali istinska √®arolija je predstaviti sve ovo U PRAVOM SVJETLU.

Ve√¶ina ljudi vrlo malo paŇĺnje posve√¶uje rasvjeti u svome domu. UvrijeŇĺena je zabluda kako je svjetlo tu samo zato da bismo lakše vidjeli. Ovo je u jednu ruku i to√®no, ali samo djelomi√®no. Pravim odabirom svjetle√¶ih tijela i njihovim pravilnim rasporedom jednako √¶ete uspješno istaknuti vaš karakter i stil.

Kako do idealnog osvjetljenja?

Po√®nite tako što √¶ete definirati stil ure√įenja vašeg doma. Veliki broj domova sadrŇĺi elemente više stilova, tako da √¶e dominantni stil biti i pobjedni√®ki. Moderno osvjetljenje svakako ne√¶e dobro izgledati u klasi√®nom ambijentu, tako da je preporu√®ljivo da se drŇĺite zajedni√®ke teme.
 
Klasi√®ni ambijent najbolje √¶ete upotpuniti samostoje√¶im, Ňĺeljeznim svjetiljkama. Kvalitetan izbor su tako√įer i elektri√®ne svjetiljke koje simuliraju izgled fenjera. Uz ovakav odabir rasvjete, vaš dom √¶e uistinu izgledati poput starinske nastambe naših bliskih predaka.

U slu√®aju da je vaš dom opremljen moderno, izbora ni u kojem slu√®aju ne nedostaje. Ne√¶ete pogriješiti sve dok se budete pridrŇĺavali po pravilu ravnih linija i komplementarnih boja u odnosu na ostatak enterijera. Moderne svjetiljke danas po pravilu dolaze sa regulatorima ja√®ine svijetla i u velikom broju boja, što u prili√®no sterilne, moderne ambijente moŇĺe unijeti emociju i predstaviti ih u nekoliko razli√®itih varijanti, ovisno od prilike i raspoloŇĺenja.

Rasvjeta romanti√®arski obojenog interijera moŇĺda pred nas stavlja i ponajviše opcija. Ovo je slu√®aj kada Ňĺelite ravnoteŇĺu ja√®eg i slabijeg svijetla. Ja√®e osvjetljenje u ovom slu√®aju bilo bi neophodno u svakodnevnoj praksi, dok bi zagušenija, intimnija svjetlost pridonijela boljem raspoloŇĺenju u prostoriji. Ovo je najbolje posti√¶i odgovaraju√¶im stolnim i podnim svjetiljkama. Ovo je, tako√įer, ambijent gdje √¶e zidne svjetiljke do√¶i do punog izraŇĺaja, naravno u situacijama kada je glavno svjetlo isklju√®eno. Kada je ve√¶ rije√® o glavnom izvoru svjetla u prostoriji, toplo preporu√®ujemo bogati vise√¶i luster √®iji materijal i boja trebaju biti odabrani prema ostatku elemenata u prostoriji.

Kada ste se opredijelili za temu, vrijeme je da posvetite paŇĺnju i na svaku prostoriju posebno. Osvjetljenje u kuhinji i kupaonici ima prvenstveno funkcionalnu ulogu, ali to ne zna√®i da u ovim prostorijama ne mogu posebno biti dodane i ambijentalne svjetiljke slabijeg intenziteta. Neonska, bijela svjetlost je odabir broj jedan za kuhinje, jer najbolje simulira dnevnu svjetlost.

Da li je potrebno trošiti rije√®i na zna√®aj rasvjete u spava√¶oj sobi? To je ujedno i jedina prostorija u kojoj je ambijentalna rasvjeta vaŇĺnija od glavne, funkcionalne. Stolne lampe na no√¶nim stoli√¶ima vrlo √®esto √¶e se predstaviti i kao funkcionalno rješenje, ništa manje i kao romanti√®an detalj. Ulazni hodnici su po pravilu mjesta predvi√įena za plafonjere koje √¶e jakom svjetlosti u√®initi da se vaši gosti osje√¶aju dobrodošlim.

Rasvjeta zahtijeva paŇĺljivo planiranje. Morate paziti da ne bude prejaka, a ni previše prigušena. Tek kad postavite rasvjetu moŇĺete primjetiti da li vam je ugodna. Ipak, nije teško napraviti osvjetljenje koje je sigurno, privla√®no i ugodno za rad samo ako znate koje korake treba poduzeti.

Dvije naj√®eš√¶e vrste rasvjete koje se mogu vidjeti u ku√¶i su obi√®na i fluoruscentna. Obi√®na rasvjeta podrazumijeva obi√®nu sijalicu i svjetlost koju ona proizvodi je Ňĺuta i topla. Najviše se koristi za glavno osvjetljenje. Snop svjetlosti moŇĺe se kontrolirati uz pomo√¶ za to odgovaraju√¶ih prekida√®a.

S druge strane, fluoroscentno svjetlo je jedno od posljednjih dostignu√¶a u rasvjeti. Kod nas se popularno zove «štedno svjetlo», jer sijalice puno duŇĺe traju, a koriste i znatno manje elektri√®ne energije. Takve sijalice proizvode dovoljno topline, svjetlo je bijelo, mada se omota√®i takve sijalice mogu prilagoditi da proizvode toplije svjetlo koje nije naporno. Staklene cijev√®ice ove sijalice, koje su ispunjene plinom, ne proizvode toplinu kada su uklju√®ene. Regulator ovog svjetla je ograni√®en i dosta skup.

Postoje tri osnovna razine rasvjete, ovisno o lokaciji i upotrebi na Ňĺeljenom mjestu. NiŇĺa razina rasvjete, kao za gledanje televizije i odmaranje op√¶enito, trebalo bi zna√®iti upotrebu 40 do 60 W sijalica za obi√®no svjetlo, odnosno 16-22 W za fluoroscentno. Srednje jako svjetlo se koristi za kratkotrajne aktivnosti, kao na primjer, tokom jela, vjeŇĺbe ili sli√®no. Uglavno su to sijalice od 120 do 150 W za obi√®no, odnosno 30 do 44 W za fluoroscentno svjetlo. Tre√¶a razina  je najviša i takva rasvjeta se koristi za nadgledanje, na primjer, osjetljive štampe ili bavljenje kompleksnim hobijima. Ovdje se koriste sijalice od 180 do 300 W za obi√®no, a 45 W i više za fluoroscentno svjetlo.
 
Prilikom odabira svjetla za posebnu upotrebu, ovo su neka opæenita pravila:

√ąitanje: Podne svjetiljke trebaju biti postavljene odmah iza vas, odnosno vašeg lijevog ili desnog ramena, dok se stolne postavljaju u visini vašeg ramena udaljene otprilike pola metra od materijala koji √®itate. Lagano √®itanje bi trebalo obavljati pod svjetlom od 150 W, odnosno od 200 do 250 W za vrijeme duŇĺeg √®itanja ili u√®enja.

Svjetlo za radni stol: Stavite svjetiljku koja pravi jednoli√®nu, blještavu svjetlost bez sjena. Što više koriste radni stol, to vam je ja√®a svjetlost potrebna. Minimum 200 W za obi√®nu, odnosno 40 W za fluoroscentnu svjetlost. Ukoliko ste dešnjak, postavite lampu na lijevu stranu tako da vam ruka ne pravi sjenu. Ukoliko ste ljevak, primjenite suprotno.
 
Rasvjeta u kupaonici: Rasvjeta u kupaonici bi trebala biti postavljena tako da ne pravi sjene ispod vaših o√®iju, obraza i brade. Postavite jednu ili više rasvjetnih tijela za generalno svjetlo, plus rasvjetu iznad ogledala.  MoŇĺete postaviti nekoliko 25 W sijalica oko ogledala kako biste postigli odli√®an efekt. Vašem tenu ipak najviše godi fluoroscentno svjetlo, koje je nenapadno.

Kuhinja: Postavljanje jednog rasvjetnog tijela na plafon nije ni blizu dovoljno za razli√®ite vrste poslova koji se obavljaju u cijeloj kuhinji. Trebate postaviti rasvjetu i iznad pojedinih površina. Odaberite fluoroscentna rasvjetna tijela koja √¶ete postaviti ispod vise√¶ih elemenata. Takvo svjetlo je jednoli√®no i ne grije se. Postavite 100 W sijalice ili dvije od 75 W iznad sudopera, i jednu ili dvije od 60 do 75 W iznad plo√®e za kuhanje.

Televizija: Dok neko preferira tamnu sobu za gledanje televizije, ve√¶iha stru√®njaka savjetuje da se ipak ostavi barem malo svjetla u sobi – ono smanjuje kontrast sa jakim TV ekranom i √®ini ga ugodnijim za gledanje. Koristite prigušenu svjetlost sa plafona ili podnu lampu. Rasvjetne elemente postavite tako da se svjetlost ne odbija od TV ekran.


<