kategorije
Zdravlje iz prirode
linkovi
Korisni savjeti
Kako napraviti screenshot ili kako uslikati ekran za win
Kategorija: Internet i računala
Pregledano: 3250 puta
Zna se ponekad dogoditi da nam treba slika nečega što smo vidjeli na ekranu monitora.
Npr. trebate nekoj korisničkoj podršci pokazati šta vidite na ekranu ili jednostavno želite "slikati" nešto što ste vidjeli na Youtube, Facebooku ili sl.
Svaka tipkovnica ima tipku prt sc ili print screen koju je potrebno pritisnuti kada na ekranu imate "željeni kadar fotografiranja"
Samim pritiskom na prt sc na ekranu se neće prikazati ništa, da biste vidjeli sliku potrebno je otvorit paint program koji je sastavni dio svakog windows operativnog sustava
Paint je najlakše pronaći pritiskom na Start > All Programs > Accessories > Paint.
Nakon što ste otvorili paint u gornjem izborniku odaberite Edit > Paste ili pritisnete istovremeno tipke  CTRL i tipku  V .
Sada vidite sliku koju možete dalje obrađivati (rezati okretati i sl), spremite sliku u željenom formatu pritiskom na File> Save As.


<